พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ชาววัฒนานครร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นในพ.ศ. 2537 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งที่พระองค์โปรดให้พระยานครนายก พระยาปราจีน พระยาวิเศษเมืองฉะเชิงเทรา และพระสระบุรี เกณฑ์ไพร่พลไปตั้งค่ายที่ ต.ทำนบ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอ.วัฒนานคร เพื่อปราบพระยาละแวกแห่งกัมพูชาที่เป็นกบฏต่อกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2126
ที่ตั้ง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ริม ถนนสุวรรณศร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
รถยนต์ จากสี่แยกวัฒนานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ไปทางอ.เมืองสระแก้วประมาณ 1.5 กิโลเมตร อนุสาวรีย์อยู่ในสวนเฉลิมพระเกียรติทางขวามือ
สิ่งที่น่าสนใจ ตั้งอยู่ในสวนเฉลิมพระเกียรติที่มีพื้นที่ 720 ไร่ ซึ่งตกแต่งด้วยไม้ดอกนานาชนิด อนุสาวรีย์สูงประมาณ 2.8 เมตร เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถทรงยืน พระหัตถ์ขวาชูดาบเหนือพระเศียร แสดงพระราชอำนาจในการปกป้องพสกนิกรของพระองค์ นับเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเศวรฯ ในพระอิริยาบถนี้เพียงแห่งเดียวในประเทศ